2,3,5,6-tetrabrom-2,5-cikloheksadien-1,4-dionas


2,3,5,6-tetrabrom-2,5-cikloheksadien-1,4-dionas
2,3,5,6-tetrabrom-2,5-cikloheksadien-1,4-dionas statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkbromanilas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.